Ponuda Grafoprint doo Gornji Milanovac

Našim kupcima možemo ponuditi širok spektar usluga i proizvoda-od ambalaže,kataloga,prospekata i ostalog reklamnog materijala.
Naša uža specijalnost je štampa malih tiraža knjiga u tvrdom i broš povezu, kao i štampu doktorskih radova.
O nama i našem radu govori dugogodišnja saradnja s našim kupcima u Nemačkoj i Austriji.

Knjige u tvrdom povezu

Koričenje vaših knjiga možemo uraditi u tvrdom povezu, posebno ako se radi o van standardnim dimenzijama knjiga i slične literature.Štampanje ilustrovanih izdanja dodatno može oplemeniti i stvoriti utisak izuzetno luksuznih i vrednih izdanja koja dodatno ističu vrednost materijala koji se koriči.

Fleksibilnost u obimu štampe

Štampa velikih i malih tiraža u zavisnosti od potreba klijenta.

Štampa velikih i malih formata

Prilagodljivost svim dizajnerskim zahtevima u pogledu formata i kvaliteta štampe

Najbolji kvalitet štampe

Štampa na mašinama poslednje generacije

Knjige u broš povezu

Koričenje knjiga u mekom povezu radimo ukoliko se radi o komercijalnim izdanjima koja se štampaju u velikim tiražima. Ovaj vid koričenja namenjen je za knjige manjih dimenzija i predstavlja optimalnu kombinaciju kvaliteta i cene. Meki povez je široko rasprostranjen i koristi se za povezivanje romana i slične literature.

Fleksibilnost u obimu štampe

Štampa velikih i malih tiraža u zavisnosti od potreba klijenta.

Štampa velikih i malih formata

Prilagodljivost svim dizajnerskim zahtevima u pogledu formata i kvaliteta štampe

Najbolji kvalitet štampe

Štampa na mašinama poslednje generacije

Prospekti

Štampanje prospekata visoke rezolucije i kvaliteta štampe u svim dimenzijama po želji klijenta. Na osnovu namemene prospekta prilagođava se vrsta papira kako bi se na pravi način preneo dizajnerski i marketinški aspekt štampanih materijala.

Fleksibilnost u obimu štampe

Štampa velikih i malih tiraža u zavisnosti od potreba klijenta.

Štampa velikih i malih formata

Prilagodljivost svim dizajnerskim zahtevima u pogledu formata i kvaliteta štampe

Najbolji kvalitet štampe

Štampa na mašinama poslednje generacije

Katalozi

Štampa svih vrsta kataloga proizvoda za sve oblasti poslovanja. Mogućnost izbora kvaliteta i debljine papira koji se koriste za štampu.

Mogućnost štampe kataloga u svim dimenzijama i obimima štampa u zavisnoti od vrste proizvoda.

Fleksibilnost u obimu štampe

Štampa velikih i malih tiraža u zavisnosti od potreba klijenta.

Štampa velikih i malih formata

Prilagodljivost svim dizajnerskim zahtevima u pogledu formata i kvaliteta štampe

Najbolji kvalitet štampe

Štampa na mašinama poslednje generacije

Fascikle

Štampa svih vrsta promotivnih i poslovnih fascikli za skladištenje dokumentacije. Proizvodimo brendirane fascikle koje se koriste u marketinške svrhe i predstavljaju optimalnu kombinaciju funkcionalnih i marketinških svojstava.

Fleksibilnost u obimu štampe

Štampa velikih i malih tiraža u zavisnosti od potreba klijenta.

Štampa velikih i malih formata

Prilagodljivost svim dizajnerskim zahtevima u pogledu formata i kvaliteta štampe

Najbolji kvalitet štampe

Štampa na mašinama poslednje generacije

Ambalaža i kutije

Našim kupcima možemo ponuditi širok spektar štampanje ambalaže i kutija za pakovanje proizvoda. Zahvaljujući izuzetnom kvalitetu štampe kutije pored funkcionalnih svojstava, omogućavaju da pošaljete vašu marketinšku poruku krajnjem kupcu.